top of page
  • Foto van schrijverRutger den Hartog

Waarde creëren met omgevingsmanagement

Je werk kunnen uitvoeren op een steeds slimmere manier is wat iedereen wil. Omgevingsmanagement is nog steeds mensenwerk en dat zal altijd zo blijven, maar het kan naar onze mening nog steeds efficiënter.


Met een tool speciaal voor omgevingsmanagement, waarin alles ten aanzien van omgevingsmanagement samen komt. Middels deze tool wordt alle opgehaalde informatie vanuit de omgeving door iedereen op één centrale plek verwerkt. Deze informatie heeft invloed op het project en met zo’n platform ontstaat hierin sneller inzicht en overzicht. Dit wordt gedaan door verbanden te leggen op de informatie binnen het project. Deze informatie moet niet alleen in een systeem gestopt worden, maar door middel van de systematiek is deze informatie ook goed te monitoren of te rapporteren, en straks voorspelbaar te maken. Over het algemeen worden deze lijsten gemaakt in Excel, waardoor het onoverzichtelijk is en onbereikbaar voor andere projectleden. En de informatie is eigenlijk niks meer dan platte tekst, je kunt er weinig mee of het kost veel tijd om er wat mee te doen. Los van de foutgevoeligheid. Aan de hand van de juiste tool worden verbanden inzichtelijk en kunnen voor de juiste focus prioriteiten gesteld worden.


Alle data die op één plek wordt verzameld, hoeft niet alleen van invloed te zijn op het project, maar kan ook op het omgevingsbewustzijn van de gehele organisatie er achter invloed hebben. Dit kan en mag op veel verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Daarom is het van belang om strategische keuzes te kunnen maken in projecten zelf en in de overkoepelen de organisatie. Welke keuzes dragen bijvoorbeeld bij aan het volwassen worden van het vakgebied naar de visie van de organisatie? Hiervoor is informatie nodig die het omgevingsbewust aantoonbaar en zelfs meetbaar kan maken. Informatie die nu nog vaak verwijderd wordt of op de grote hoop verdwijnt, zonder dat het waarde behoudt.


Het belang van de omgevingsmanager, die informatie tot zijn beschikking krijgt om zijn werk optimaal te kunnen uitvoeren, is groot. Hij of zij verzamelt immers die gegevens. Deze informatie komt vanuit verschillende kanalen bij verschillende betrokkenen terecht. Informatie die wat zegt over de omgevingsbewustheid van een organisatie of over de kwaliteit van het omgevingsmanagement. Om uiteindelijk te komen tot voorspelbaar omgevingsmanagement.


Zorg dat het werk van omgevingsmanagement bijdraagt aan het meetbaar maken van de prestaties in omgevingsmanagement, zowel voor de opdrachtgever als opdrachtnemer. Weet wat je belooft in tenders of weet waar je op kunt sturen als opdrachtgever. Omgevingsmanagement data kan meetbaar en herleidbaar gemaakt worden, de informatie heeft waarde.


Hoe helpt Dialog?

De betrokkenheid in en veeleisendheid aan de leefomgeving zal alleen maar toenemen. Het aantal belanghebbenden wordt groter en de materie rond omgevingsmanagement complexer waardoor de hoeveelheid input toeneemt. Wat op zijn beurt zal leiden tot een hogere administratielast. Dit is waar Dialog om de hoek komt kijken.


Dialog is het meest complete softwareplatform voor omgevingsmanagers dat jou gaat helpen bij het inzichtelijk maken van alle stakeholders rondom een project. Partners, gemeenten, burgers en ondernemers: al hun issues, belangen en eisen worden in Dialog overzichtelijk bijgehouden. Zo maak je niet alleen snel een analyse, maar kom je ook tot een toepasbare strategie voor je stakeholder-, participatie- en communicatieplan.


Ben je benieuwd wat Dialog voor jou kan betekenen?


Comments


bottom of page