top of page
  • Foto van schrijverRutger den Hartog

Bedrijfslicentie van Dura Vermeer

“Omgevingsmanagement helpen beter maken als gedeelde visie en wens, dat is waar het mee begon en nog steeds om draait in deze samenwerking”


Introductie

Dura Vermeer, een bekende naam in de aannemerij en eigenlijk eentje welke geen introductie behoeft. Maar vooral een aannemer waar met een duidelijke visie op het vakgebied omgevingsmanagement gewerkt wordt aan projecten van allerlei soorten en maten. Wat begon met herkenning in visie en doel, groeide uit tot een samenwerking in de vorm van een bedrijfslicentie. Eentje waarin omgevingsprocessen van Dura Vermeer tot op de dag van vandaag geoptimaliseerd worden. Een samenwerking die aansluit bij de ambities van Dura Vermeer ten aanzien van innovatie en digitalisering.


De uitdaging

Omgevingsmanagement verder helpen begint bij jezelf en zo ook voor Dura Vermeer. Via onze gezamenlijke vrienden van De BouwApp, zijn we met elkaar in gesprek gekomen over wat er nodig is om omgevingsmanagement binnen Dura Vermeer ten eerste beter op de kaart te zetten, passend in de ambities om omgevingsmanagement voorspelbaar en meetbaar te maken.

De grootste uitdaging tot nu toe hierin is bestaande informatiestromen zo bij elkaar te brengen dat het ondersteunt en helpt in alle fases van de projecten binnen Dura Vermeer.


De oplossing

Vanuit een werkgroep van Dura Vermeer, De BouwApp en Dialog zijn de processen in kaart gebracht en is voor omgevingsmanagement gekozen om Dialog centraal te zetten, De BouwApp als voornaamste digitale communicatiemiddel in te zetten en zijn wij aan de slag gegaan om eerst de gewenste GIS-systemen te laten communiceren met Dialog en is daarna het onderzoek naar de integratie van de tooling voor technisch- en contactmanagement met Dialog getest. Verbeterpunten hierin zijn ontwikkeld en zo is een digitaal informatienetwerk ontstaan waarin omgevingsmanagementinformatie op het juiste moment bij de juiste persoon in ieder project terecht kan komen.


Het resultaat

Er is gestart met het gebruik van Dialog in combinatie met De BouwApp en GIS systeem in het omgevingsmanagement van een aantal grote projecten als Oranje Loper, Uiterwaardenonderhoud IJssel en Mekante Diek (Dijkversterking Tiel-Waardenburg). Daarmee is voor omgevingsmanagement de tooling inzetbaar, die de basis vormt voor hun werkprocessen. Daarnaast wordt op specifieke projecten verder gekeken naar verdere efficiëntieslagen die gemaakt kunnen worden. Zo hebben we inmiddels op Mekante Diek het online bezoekerscentrum gekoppeld aan Dialog, zodat het omgevingsmanagement nog meer op één centrale plek haar werk kan doen en uit kan zetten in de rest van de organisatie.


Hoe Dura Vermeer het voor elkaar kreeg

Door te starten met een kleine werkgroep van digitale enthousiastelingen binnen Dura Vermeer en mensen met ervaring in het digitaliseren van omgevingsmanagementprocessen, Dialog en De BouwApp, heeft de toenmalige vakgroep coördinator Monica Melis de juiste kennis bij elkaar gezet om heel operationeel te kijken wat er nodig was om de doelstellingen te halen. Nadat wensen ten aanzien van integraties als Dialog/GIS, Dialog/De BouwApp en later Dialog/contract- en technisch management voldoende ontwikkeld waren, is de overeenkomst aangegaan en het gebruik van Dialog breed inzetbaar op alle mogelijke projecten van Dura Vermeer.

Implementatie van nieuwe tooling kan tijd kosten, maar kan wel efficiënt. Aan de technische kant heeft Dialog geholpen dit zo eenvoudig mogelijk te laten zijn voor de eerste projecten.

Dura Vermeer heeft onder begeleiding van collega’s uit de werkgroep en ervaren gebruikers van tools een digitale wasstraat georganiseerd waarin collega’s voor het eerst op de hoogte gebracht zijn van mogelijkheden en werking van Dialog en De BouwApp.


Voortgang

Nu de eerste projecten lopen en getest zijn, zijn de GIS en system engineering koppelingen draaiende. Informatie wordt daarmee herleidbaar en herbruikbaar, uiteraard zonder onnodig lang bewaren van persoonsgegevens. Zo zetten we de volgende stap naar voorspelbaarheid van omgevingsmanagement. De samenwerking en ondersteuning in en van elkaar in de gezamenlijke visie zorgt ervoor dat we ook in de nabije toekomst door blijven gaan in het verder ontwikkelen van digitaal omgevingsmanagement binnen Dura Vermeer. De wereld ontwikkelt zich snel, zeker de digitale, dus zijn wij nooit klaar. Maar altijd met als ultieme doel: omgevingsmanagement steeds een stukje beter te maken.


Speciale ontwikkelvragen

- Integratie gewenste GIS en Dialog

- Verdieping integratie Dialog met De BouwApp

- Verdieping integratie Dialog voor contract- en technisch management

- Koppeling online bezoekerscentrum van The Imagineers


Mijn Dialog tip

“Efficiëntie in de omgevingsmanagementprocessen zorgt ervoor dat er meer tijd overblijft om de omgeving echt centraal te zetten, de omgeving binnen de bouwhekken te halen.”


Hoe helpt Dialog?

De betrokkenheid in en veeleisendheid aan de leefomgeving zal alleen maar toenemen. Het aantal belanghebbenden wordt groter en de materie rond omgevingsmanagement complexer waardoor de hoeveelheid input toeneemt. Wat op zijn beurt zal leiden tot een hogere administratielast. Dit is waar Dialog om de hoek komt kijken.


Dialog is het meest complete softwareplatform voor omgevingsmanagers dat jou gaat helpen bij het inzichtelijk maken van alle stakeholders rondom een project. Partners, gemeenten, burgers en ondernemers: al hun issues, belangen en eisen worden in Dialog overzichtelijk bijgehouden. Zo maak je niet alleen snel een analyse, maar kom je ook tot een toepasbare strategie voor je stakeholder-, participatie- en communicatieplan.


Ben je benieuwd wat Dialog voor jou kan betekenen?


コメント


bottom of page