top of page
  • Foto van schrijverMarcel Hoogsteder

De Omgevingswet is hier. Wat nu?

Na een paar keer te zijn uitgesteld vanwege het onderliggende digitale stelsel dat er technisch gezien nog niet klaar voor was, is de Omgevingswet nu echt per 1 januari 2024 ingevoerd. Dit zal ervoor gaan zorgen dat procedures gestroomlijnd worden, regelgevingen beter op elkaar worden afgestemd en voor kortere beslistermijnen. Genoeg reden voor omgevingsmanagers om zich goed in te lezen, maar waar moet je beginnen? Bij dit blog.


Wat verandert er door de Omgevingswet?

De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetgeving en regels voor bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Daarmee vormt de wet de basis voor een nieuwe samenhangende benadering van de gehele fysieke leefomgeving. Deze bundeling van wetgeving en regels betekent:

  • Dat er in plaats van 26 verschillende wetten, nog maar 1 wet is;

  • Dat er in plaats van 60 Algemene Maatregelen van Bestuur, er nog maar 4 zijn;

  • En dat er in plaats van 75 verschillende ministeriële regelingen, er nog maar 1 Omgevingsregeling is.


Deze nieuwe aanpak zorgt ervoor dat er ruimte is voor lokaal maatwerk, betere en snellere besluitvorming en dat participatie wordt bevorderd. Bijvoorbeeld door burgers en ondernemers beter te betrekken bij de ontwikkeling(en) in hun leefomgeving.


Dit zorgt voor 4 grote verbeteringen:

  1. Inzichtelijk omgevingsrecht

  2. Leefomgeving centraal

  3. Ruimte voor maatwerk

  4. Snellere en betere besluitvorming


Hoe ga je als omgevingsmanager hiermee om?

De verbeteringen voortkomend uit de nieuwe Omgevingswet klinken natuurlijk mooi, maar in het begin zal het nog wel wennen zijn. Zoals altijd met nieuwe ontwikkelingen. En niet alleen voor jou, maar ook voor je partners. Voor hen is het natuurlijk eveneens nieuw. 


Daarom is onze voornaamste tip om je goed in te lezen door alle benodigde informatie in te winnen. Op aandeslagmetdeomgevingswet.nl is veel informatie beschikbaar die je daarbij kan helpen of schakel een consultant in met wie je jouw specifieke casussen kunt bespreken.


Wanneer je dit niet doet, loop je de kans dat je een zeer stressvolle periode tegemoet gaat en dat je niet langer goed de belangen kan behartigen van jouw project(en). Dit omdat je niet langer weet welke stappen je moet zetten of welke keuzes je moet maken.De Omgevingswet is hier. Wat nu? | Dialog Software voor Omgevingsmanagement


Participatie

Met de Omgevingswet worden er ook veranderingen doorgevoerd om participatie te bevorderen. Dit zodat burgers, belanghebbenden en andere betrokkenen meer inspraak krijgen bij beslissingen over hun fysieke leefomgeving.


De Omgevingswet vereist dat er duidelijk en op tijd gecommuniceerd wordt over plannen en projecten die invloed hebben op de leefomgeving. Daarnaast worden er meer mogelijkheden geboden voor participatie, zoals het geven van meningen, het indienen van bezwaren en het voeren van gesprekken.


Participatie is op zich niks nieuws, maar met de invoering van de Omgevingswet wordt het wel heel belangrijk dat dit ook herleidbaar is. Dit betekent dat je ook moet kunnen aantonen wat je met de participatie hebt gedaan en wat de afweging is geweest om een suggestie wel of niet door te voeren. Daarnaast wordt er ook verwacht dat je hierover terugkoppeling geeft aan degenen en partijen die geparticipeerd hebben.


In een notendop: Maak participatie herleidbaar, doe dat tijdig en zorg voor terugkoppeling.


Hoe helpt Dialog?

Doordat de processen omtrent de fysieke leefomgeving gemakkelijker worden gemaakt en de participatie zal toenemen, zal waarschijnlijk het aantal bedrijven en gemeenten die hier iets mee gaan doen én de hoeveelheid input toenemen. Wat op zijn beurt zal leiden tot een hogere administratielast. Dit is waar Dialog om de hoek komt kijken.


Dialog is het meest complete softwareplatform voor omgevingsmanagers dat jou gaat helpen bij het inzichtelijk maken van alle stakeholders rondom een project. Partners, gemeenten, burgers en ondernemers: al hun issues, belangen en eisen worden in Dialog overzichtelijk bijgehouden. Zo maak je niet alleen snel een analyse, maar kom je ook tot een toepasbare strategie voor je stakeholder-, participatie- en communicatieplan.


Daarnaast heeft Dialog verschillende modules, waardoor je het platform geheel kunt inrichten naar jouw persoonlijke wensen en is het te integreren in elk informatielandschap door de ingebouwde integraties met andere platforms.


Gratis trial

Ben je benieuwd wat Dialog voor jou kan betekenen? Vraag dan vrijblijvend een trial aan


Inbegrepen in de trial:

✔   Single user project

✔   Toegang tot alle features

✔   Toegang tot de helpdesk

✔   Persoonlijke support

✔   Stopt automatisch na 1 maand


Comentários


bottom of page