top of page
  • Foto van schrijverRutger den Hartog

Bedrijfslicentie Van Gelder Groep BV

“Hoe Van Gelder de oudste klant van Dialog werd en het platform voor omgevingsmanagers breed in de organisatie inzet over heel Nederland en verschillende divisies”


Introductie

Als aannemer in de grond-, weg- en waterbouw bestaat het familiebedrijf Van Gelder al ruim 100 jaar. Begonnen in de kabels en leidingen, is het inmiddels een full-service infrabedrijf in allerlei takken van sport. In alle jaren heeft het bedrijf de markt vaak zien veranderen en heeft het zich steeds hierin mee weten te ontwikkelen. Zo ook in het omgevingsmanagement, wat steeds meer bij de markt komt te liggen.


Vanaf 2012 als coördinerend omgevingsmanager, maar sinds 2021 als hoofd omgevingsmanagement, herkende William Verbij al vroeg de visie van Dialog. Als klant sinds 2017 heeft William en daarmee Van Gelder een grote bijdrage gehad in de ontwikkeling van Dialog, tot wat het vandaag de dag is.


De uitdaging

Als vakgebied is omgevingsmanagement nog steeds in ontwikkeling, helemaal in 2017. William was als coördinerend omgevingsmanager altijd al op zoek naar ondersteuning voor omgevingsmanagement. Inzicht en herleidbaarheid ontbrak of kostte veel tijd van de omgevingsmanagers. Bestaande tooling was het toch net niet, te vaak konden dingen niet, tot Marcel Hoogsteder zijn visie in de vorm van het programma Dialog aan hem liet zien begin 2017. Een tool die niet alleen bedoeld was voor omgevingsmanagement, maar waarmee hij ook invloed kon hebben op de verdere ontwikkeling en omgevingscommunicatie en meldingen kon organiseren.


De oplossing

In samenwerking met Dialog is destijds de communicatiekalender verder ontwikkeld voor gebruik binnen aannemers en Van Gelder in het bijzonder. Waarmee het niet alleen mogelijk is om activiteiten en bijbehorende communicatiemiddelen in te plannen, maar er ook features zijn ontwikkeld waarmee snel adressenlijsten voor nieuwsbrieven geselecteerd kunnen worden.

Daarnaast is de eerste opzet van de meldingenstructuur in Dialog op basis van werksessies met de gebruikers van Van Gelder verder ontwikkeld.


Het resultaat

Efficiënter omgevingsmanagement en omgevingscommunicatie binnen de projecten van Van Gelder. Van infrastructuur tot en met kabels en leidingen, van kleinere GWW project tot integrale projecten, omgevingsmanagement bij Van Gelder is herleidbaar en inzichtelijk voor de interne organisatie en de klanten van Van Gelder

Tot op de dag van vandaag wordt er samen gewerkt aan slimmere features en wordt data van omgevingsmanagement meetbaar gemaakt.

Zo kan er nu bijvoorbeeld op een simpele manier nauwkeurig worden voorspeld met welke communicatiemiddelen en -kosten moet worden gerekend bij de uitvoering van de variëteit aan projecten binnen Van Gelder op basis van de eerder opgedane ervaringen op andere, vergelijkbare projecten.


Hoe Van Gelder het voor elkaar kreeg

Vanaf dag één is er in de implementatie van Dialog binnen Van Gelder samen opgetrokken in, niet alleen het verder uitwerken van de wensen van Van Gelder middels gebruikerssessies, maar ook in het leren gebruiken van het platform. Inmiddels is de kennis binnen de organisatie dusdanig dat projecten en gebruikers zelfstandig beheerd worden en collega’s elkaar uitleggen hoe het werkt.

De communicatie met het supportteam van Dialog is nog steeds laagdrempelig wanneer nodig. En tips worden nog steeds serieus in overweging genomen en ontwikkeld.


Voortgang

Dialog is een onderdeel van het omgevingsmanagement binnen Van Gelder geworden. De kunst is nu om de hoeveelheid beschikbare data en informatie van de laatste jaren binnen het gehele bedrijf toegankelijk te maken. Niet alleen om het meetbaar te krijgen voor prestatie indicatoren in het omgevingsmanagement, maar ook als concrete input voor nieuwe tenders. Daarnaast levert het combineren van de data uit Dialog met andere datavelden uit het bedrijf nieuwe inzichten en bijbehorende kansen op.


Speciale ontwikkelvragen

  • Ontwikkeling van de communicatiekalender en features hierin

  • Ontwikkeling van de meldingenstructuur en meeste features hierin


William's Dialog tip

Het opslaan van verzendgebieden in de communicatiekalender die later opnieuw gebruikt kunnen worden zorgt er voor dat alle relevante omwonenden op hetzelfde moment dezelfde projectinformatie blijven ontvangen gedurende het project (bookmarks aanmaken)


Hoe helpt Dialog?

De betrokkenheid in en veeleisendheid aan de leefomgeving zal alleen maar toenemen. Het aantal belanghebbenden wordt groter en de materie rond omgevingsmanagement complexer waardoor de hoeveelheid input toeneemt. Wat op zijn beurt zal leiden tot een hogere administratielast. Dit is waar Dialog om de hoek komt kijken.


Dialog is het meest complete softwareplatform voor omgevingsmanagers dat jou gaat helpen bij het inzichtelijk maken van alle stakeholders rondom een project. Partners, gemeenten, burgers en ondernemers: al hun issues, belangen en eisen worden in Dialog overzichtelijk bijgehouden. Zo maak je niet alleen snel een analyse, maar kom je ook tot een toepasbare strategie voor je stakeholder-, participatie- en communicatieplan.


Ben je benieuwd wat Dialog voor jou kan betekenen?


Comments


bottom of page