top of page
  • Foto van schrijverRutger den Hartog

10 tips om digitale betrokkenheid te ontwikkelen binnen omgevingsmanagement

Online omgevingscommunicatie wordt steeds belangrijker bij projecten. Dit komt door de digitale transitie en een steeds mondiger wordende omgeving.

Hoewel persoonlijk contact nog steeds de voorkeur heeft voor het winnen van vertrouwen en om een connectie op te bouwen, kan online omgevingscommunicatie jou helpen om de (digitale) betrokkenheid naar een hoger niveau te tillen.


In deze blog geven wij je tien tips om dit te realiseren in jouw project.


1. De eerste indruk maak je maar één keer

De inhoud van je boodschap kan bij online omgevingscommunicatie pas goed overkomen wanneer je de aandacht van je doelgroep weet vast te houden bij de eerste indruk. Maar hoe doe je dat?

  • Maak gebruik van een intuïtief en toegankelijk platform. Zorg ervoor dat het binnen een paar seconde duidelijk is hoe het online platform werkt

  • Online is de aandacht korter. Online bezoekers bepalen binnen 3 seconden of ze blijven of weer weggaan. Zorg voor een eenvoudige structuur en navigatie, en vertel de online bezoekers direct kort en helder wat het doel is van het platform

  • Iedereen wil zich welkom voelen, houd hier rekening mee in je taalgebruik. Gebruik liever laagdrempelige teksten dan veel technische termen en jargon

  • Ontwikkel je platform voor mobiel gebruik. Van alle online bezoekers gebruikt 55%, en dit percentage groeit nog jaarlijks, een mobiele device in plaats van een desktop. Mobile first!

  • Denk vanuit het visuele aspect van je content en ontwerp van je platform. Een beeld zegt immers meer dan duizend woorden. Als je een rustig ogend platform met relevante content creëert helpt dit bij de beslissing van de gebruiker om te blijven.


2. Organiseer toegankelijke content

Nu je de aandacht van de bezoeker lang genoeg vast hebt gehouden ben je er nog niet. De volgende stap is om ze relevante content aan te bieden, gekoppeld aan het eerder beschreven doel van je platform. De manier waarop je dit doet bepaald mede het succes van je communicatiemiddel.

  • Begin met een duidelijke projectomschrijving waarin helder staat wat je project, de uitdaging, het onderwerp of kans voor de bezoeker inhoudt

  • Ook bij de content is, net als bij het platform, toegankelijkheid het toverwoord. Door een duidelijke structuur te presenteren blijft je content leesbaar en houd je de aandacht van de bezoeker vast. Goede subtitels helpen hier al bij.

  • Houd rekening met de online leesgewoontes van je doelgroep. Veel bezoekers lezen vluchtig en scrollen snel.

Weet je de content voor alle drie de eigenschappen toegankelijk te maken, dan zal je platform sneller een groter bereik halen en vertrouwen creëren. Bedenk hierbij dat iedere pagina met content die je maakt een ingang kan zijn voor je platform. Relevante content komt mede door het juiste zoektermgebruik hoger in Google, en vaak is een bepaalde contentpagina niet de ingang die jij bedenkt.

Zorg daarom op iedere pagina voor een gepaste en juiste call to action, bijvoorbeeld voor je nieuwsbrief. Dit kan van alles zijn, als je het doel wat je ermee wilt bereiken in het achterhoofd houdt. Je hebt de aandacht van je doelgroep, zorg dat ze aanhaken.


3. Ontwerp voor iedereen

Toegankelijkheid is dus zeer bepalend voor het succes van je platform. Of het nu een website is, een webinar die je organiseert, een kaartapplicatie die je aanschaft of een app die je gebruikt. Een laagdrempelig middel zal altijd als meer toegankelijk worden ervaren. Gebruikersgemak staat voorop. Houd hier rekening mee en onderzoek hoe je doelgroep in je omgeving hierin het beste benadert kan worden. Demografische kenmerken kunnen hier al erg goed bij helpen.


Zorg er dan ook voor dat de content gericht is op je verschillende doelgroepen binnen je omgeving. Stakeholders met een groot belang vragen immers om een andere benadering dan de bezorgde burger. Van wie het belang misschien wel minder groot is, maar de houding wel voor onrust kan zorgen. De content die je creëert dien je hierop af te stemmen.


Dit heeft uiteraard effect op je taalgebruik, toegankelijkheid van de content, keuze voor een type middel (bijvoorbeeld video, al dan niet ondertiteld in een andere taal) en de locatie waar je doelgroep zich online bevindt. Hier ga je ook rekening houden met de mogelijkheid voor mensen om zowel on- en offline betrokken te raken in het vervolgtraject. Pas hier bijvoorbeeld je call to action ook op aan.


4. Let op je taalgebruik

Dit klinkt misschien logisch, maar online taalgebruik is anders dan offline. En tegelijkertijd gaat dit ook invloed hebben op je online vindbaarheid.


Het doel wat je wilt bereiken is dat de omgeving vertrouwen in je krijgt en houdt. Zorg er dus voor dat je taalgebruik uitnodigend en beknopt, maar onderhoudend is. Met de content wil je ervoor zorgen dat de bezoeker zich herkent en daarmee betrokken raakt zonder in de weerstand te schieten.


De taal in je online omgevingscommunicatie is dus van belang voor de vindbaarheid. Vraag jezelf eens af hoe je omgeving door mond tot mond reclame bij je platform, en dus je project, komt. Meer dan 95% van Nederland begint op Google te zoeken. En online zichtbaarheid is één ding, maar de vindbaarheid is belangrijker… en moeilijker. Hoe je dit kunt beïnvloeden? Google zelf eens op Search Engine Optimization. Niet nu, straks. Wij willen natuurlijk je aandacht erbij houden. Zie je hoe afleiding werkt? Zorg ervoor dat je bezoeker op je pagina blijft.


5. Gebruik een rijke variatie aan media in je online omgevingscommunicatie

Gebruik content en bijbehorende (externe) tools die je kunt toevoegen aan je platform om content op een interactieve, betrokken, afwisselende en makkelijk te verteren manier onder de aandacht te brengen. Hier komen veel mogelijke middelen om de hoek kijken: interactieve kaarten, visualisaties (2D en/of 3D), video’s, infographics, foto’s of simpele 2D beelden. Deze middelen zijn direct goed te gebruiken om mensen van social media naar je platform te trekken. Direct daarbij de herinnering: iedere (content)pagina dient gezien te worden als een landingspagina waar jouw bezoekers voor het eerst binnen komen op je platform. Trek de aandacht binnen 3 seconden en eindig iedere pagina met een toepassende ‘call to action’.


6. Benadruk je commitment

Je hebt betrokkenheid gecreëerd, en van bezoekers participanten gemaakt. Mooie woorden en beelden zorgen voor aandacht, maar het échte vertrouwen ontstaat vanuit de bevestiging dat wat gezegd en beloofd wordt ook gedaan wordt. Wat wordt er bijvoorbeeld met de feedback van participanten gedaan, en welke resultaten mag men verwachten? Geef vooraf duidelijk aan wat er verwacht wordt, ook online, van de participant en hoe lang iets kan duren. Online betekent dit soms langer dan offline.


Wees bovendien open en eerlijk over het proces, bij iedere geleverde input weer. En maak dit waar. Waar gehakt wordt vallen spaanders, blijf er open en eerlijk over. Sterker, vraag mee te denken in oplossingen wanneer iets anders loopt of toch fout gaat, ook als blijkt dat iets toch niet kan. Blijf juist dan in contact en communiceer. Het benadrukken van commitment doe je niet alleen met woorden, maar ook met daden. Bevestig de relatie, erken deze ook online.


7. Blijf actief deelnemen en voeden

Alles loopt lekker, je creëert bezoekers en je houdt de aandacht vast. Er wordt zelfs al geparticipeerd. Alleen iets wat je lang hebt opgebouwd kan zo weg zijn. Blijf daarom vernieuwen en verversen met up-to-date en pakkende content in de diverse vormen die al eerder genoemd werden. Laat naast de mijlpalen ook de tussentijdse resultaten zien. Dit kan in alle fases van je project. Vier dit online met je betrokken participanten. Normaal gesproken zeggen we wel eens: geen nieuws is goed nieuws, dat is in dit geval juist het tegenovergestelde.


Mocht je gebruik maken van een forum op je platform, neem hier ook actief aan deel. Desnoods door een taakverdeling onder verschillende teamleden. Bepaal wel gezamenlijk de toon en houdt dit in de gaten.


8. Verzamel alleen wat je nodig hebt

Denk bij het opstellen van je omgevingsanalyse, en daarmee het bepalen van je doelgroep, na over welke informatie je wilt verzamelen om een beslissing te beïnvloeden. Dit heeft directe invloed op de middelen en technieken die je wilt inzetten. Onderzoek hierbij goed wat er inmiddels al bekend of gezegd is binnen je omgeving van het project, of zelfs al via je platform. Dit zorgt ervoor dat je relevant blijft, wat weer zorgt voor betrokkenheid en vertrouwen. Dit heeft ook direct invloed op het verzamelen van persoonsgegevens. Wat mag, maar zeker ook wat bezoekers al laagdrempelig en/of noodzakelijk achten.


Tip: veel platforms en middelen met een database moeten hier al aan voldoen. Zelfs voor cybersecurity bestaat bijvoorbeeld al een ISO-certificering. Daarom is het vaak goedkoper al bestaande technieken te gebruiken in plaats van het wiel opnieuw uit te vinden. Dat bespaart tijd, terwijl het niet je werk is, en zeker ook geld. Vraag ernaar bij mogelijke leveranciers.


9. Sluit de cirkel

We bespraken al het bevestigen van je commitment. Maar door tussentijds updates te communiceren hou je de participanten betrokken. Let hierbij weer op je laagdrempelige manier van communiceren, rekening houdend met je doelgroep. Het communiceren van technische of specialistische rapporten kan in de vorm van een database, die onderzoekers vinden dat fantastisch, maar je doelgroep is groter. Bedenk hierbij welke middelen en soorten content je kunt gebruiken om resultaten te communiceren. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een samenvatting met een begrijpelijke infographic. Die onderzoeker graaft dan wel dieper. Denk daarbij aan een call to action om een rapport te downloaden, waardoor je precies kunt zien wie dat zijn.


Tot slot, zorg ook dat je de participanten betrekt door de betrokkenheid die ze getoond hebben te benoemen in het succes. Dit zorgt direct voor een gemakkelijkere stap naar ons laatste punt.


10. Betrek je doelgroep opnieuw

Je hebt hard gewerkt aan het creëren van online betrokkenheid en vertrouwen. Daarmee heb je een fanbase online opgebouwd. In een volgende fase of bij een volgende keer zijn deze participanten sneller bereid deel te nemen, want het vertrouwen is er nog van de vorige keer. Ook hoef je ze niet meer online te vinden, je weet wie het zijn. Gebruik dit in een volgende projectfase, in een volgend project of bij een sociaalmaatschappelijk onderwerp in de omgeving. Zij zijn immers je referenten. Let bij de opbouw van databases wel weer op de wettelijk eisen die eraan gesteld zijn. Maar als het goed is had je dat al ondervangen door alleen te verzamelen wat je nodig hebt.


Nu je omgeving betrokken is en vertrouwd, zijn ze zeer waarschijnlijk ook genegen om over bredere onderwerpen mee te denken. Slacht je zorgvuldig gecreëerde kip met het gouden ei niet zomaar, zonde.


Tot slot, in onze ogen is online participeren alleen niet het antwoord. Maar juist een grote toevoeging op de standaard manier van werken met bezoekerscentra en bewonersavonden op je project. Een vaak gehoord opmerking daarbij: “het is vaak dezelfde doelgroep”. De doelgroep die daarvoor tijd heeft. Het creëren van online betrokkenheid is niet alleen een site opzetten, dan kun je het net zo goed niet doen. Ga je nadenken over wat je hoe en wanneer plaatst? Over waar je doelgroep zich online bevindt en de reis die online van daaruit wordt afgelegd naar jouw online omgeving of middel? Dat bepaalt het succes. Niet alleen in tijden waarin externe factoren het werk lijken te bemoeilijken, maar altijd. Blijf laagdrempelig, toegankelijk en relevant. Voor je het weet ben jij de online

communicatie rock ster.


Meer weten over omgevingscommunicatie?Kommentare


bottom of page